Kurssikuvaukset: lyhytkurssit

640px-Maccari-Cicero

Cesare Maccari: Cicero osoittaa Catilinen salaliiton

Puhe- ja esiintymistaito

Kurssilta saat valmiudet esiintyä itsevarmasti, luontevasti ja taidokkaasti puhujana. Opit parhaat niksit valmistella esityksiä ja esitelmiä, tieteelliset tavat voittaa esiintymisjännityksen sekä ammattimaiset keinot liikuttaa ja vakuuttaa juuri sitä yleisöä, jolle kulloinkin esiinnyt.

Kurssi sisältää yhteensä 6-24 h lähiopetusta ja työpajatyöskentelyä sekä etätehtäviä, ja siihen on liitettävissä myös henkilökohtaista mentorointia ja valmennusta asiakkaan toiveiden mukaan. Optimaalinen ryhmäkoko on 6-12 henkeä.

Kohderyhmä: Esimiehet ja johtotehtävissä työskentelevät, presentaatioiden pitäjät, julkisuuskuvasta vastaavat ja työkseen esiintyvät.

Työyhteisö, viestintä ja ilmapiiri

Kurssilla opit työyhteisön keskeiset tavat viestiä ja periaatteet työyhteisöä tukevan viestintäkulttuurin ja ilmapiirin rakentamiseen. Kurssilla käsitellään sekä suullista, kirjoitettua että ei-verbaalista viestintää, tyypillisiä konflikti- ja riitatilanteita, vertais- sekä esimies-alainen -suhteita, ja harjoitellaan käytännössä mm. vaikean palautteen antamista ja vastaanottamista.

Kurssi sisältää yteensä 6-12 h lähiopetusta per ryhmä, työpajatyöskentelyä sekä etätehtäviä. Kurssia voidaan täydentää konsultoinnilla ja henkilökohtaisella valmennuksella tarvittaessa. Ryhmäkokoja voidaan räätälöidä työyhteisön ja tarpeen mukaan.

Kohderyhmä: työyhteisöt, jotka haluavat investoida ilmapiiriin ja työhyvinvointia ylläpitävään viestintäkulttuuriin.

Le_Christ_outragé_Matthias_Grünewald_crop

Verbaalinen itsepuolustus

Kurssilla opit tunnistamaan ja välttämään väkivaltaista kommunikaatiota, sekä tehokkaita tekniikoita sen kohtaamiseksi. Kurssilla käsitellään verbaalisen väkivallan, manipulaation ja konfliktien luonnetta, tilanteiden tunnistamista ja hallintaa sekä verbaalisesta väkivallasta toipumista.

Kurssi sisältää 6-24h lähiopetusta, työpajatyöskentelyä ja etätehtäviä. Kurssin optimaalinen ryhmäkoko on 6-12 henkeä.

Kohderyhmä: verbaalista väkivaltaa, kiusaamista ja sanallista kaltoinkohtelua työssään kohtaavat, ammattikunnat joiden työnkuvaan kuuluu ns. vaikeat viestintätilanteet.

Asiakas- ja potilaskohtaaminen

Kurssilla opit asiakaspalvelu-, myynti- ja potilastyössä tarvitsemiasi viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Kurssilla käsitellään käytännönläheisesti mm. asiakas- ja potilaskohtaamisen psykologiaa, hyvän asiakas- ja potilaskohtaamisen edellytyksiä sekä haastavien tilanteiden ennakointia ja hallitsemista. Asiakkaan tarpeiden mukaan kurssilla keskitytään esim. asiakaspalveluun, myyntityössä tapahtuvaan viestintään, tai sosiaali- ja terveysalan erilaisiin viestintätilanteisiin.

Kurssi sisältää yhteensä 6-24 h lähiopetusta ja työpajatyöskentelyä sekä etätehtäviä ja siihen on liitettävissä myös henkilökohtaista valmennusta ja konsultaatiota asiakkaan toiveiden mukaan. Optimaalinen ryhmäkoko on 6-12 henkeä.

Kohderyhmä: asiakaspalvelu- ja myyntityötä tekevät, lääkärit, hoitajat, sosiaalityötä tekevät viranomaiset

mediaeval_lecture

Kouluttaminen, valmentaminen ja kurssisuunnittelu

Kurssilla opit vahvat perusteet koulutus-, valmennus- ja kurssisuunnittelun taidoista. Kurssilla käsitellään oppimista, sen edellytyksiä, sekä erilaisia opetusmenetelmiä eri tilanteisiin. Kurssi käsittelee myös opetuskokonaisuuksien laatimista, sisältöjen kytkemistä toisiinsa tehokkaiksi rakenteiksi, sekä ympäristöjen, tilanteiden ja ajankulun merkitystä kokonaisuudelle.

Kurssi sisältää yhteensä 6-24 h lähiopetusta ja työpajatyöskentelyä sekä etätehtäviä, ja siihen on liitettävissä myös henkilökohtaista mentorointia asiakkaan toiveiden mukaan. Optimaalinen ryhmäkoko on 6-12 henkeä.

Kohderyhmä: koulutus-, valmennus- ja kurssisuunnittelutehtävissä työskentelevät, konsultit, perehdytyksestä ja henkilöstöresursseista vastaavat esimiehet

Mentorointi, coaching ja vertaiskonsultointi

Kurssilla opit vuorovaikutuksen ja suunnittelun taitoja, joita tarvitset mentorina, coachina tai vertaiskonsulttina toimiessasi. Kurssilla käsitellään vertaiskonsultaatiosuhdetta, näkökulman ottamisen kysymyksiä, sekä haastattelevaa ja kyselevää keskustelutekniikkaa.

Kurssi sisältää yhteensä 6-24 h lähiopetusta ja työpajatyöskentelyä sekä etätehtäviä, ja siihen on liitettävissä myös henkilökohtaista mentorointia asiakkaan toiveiden mukaan. Optimaalinen ryhmäkoko on 6-12 henkeä.

Kohderyhmä: mentorointia aloittavat, coaching-menetelmistä ja fasilitoinnista kiinnostuneet, esimiehet sekä konsulttityötä tekevät

hortensia_speech

Takaisin Palvelut -sivulle.

Mainokset